Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?
Fietstour 2024

Aanmelden

U kunt zich bij onze scholen aanmelden tussen maandag 25 en zondag 31 maart 2024. Dit is de nieuwe landelijke aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs in heel Nederland.

U meldt straks uw kind(eren) aan via deze link die per 25 maart actief is. U ondertekent de aanmelding ook digitaal met uw handtekening. Aanmelden kan tot en met zondag 31 maart 17.00 uur.

Om alvast een indruk te krijgen van de velden die ingevuld moeten worden, kunt u de uitleg in dit document bekijken. 

Heeft u vragen?  

Neem contact op met de schooladministratie van de school waar uw kind voor kiest.

Arkelstein: 0570 504 600
De Boerhaave: 0570 504 640
Het Stormink: 0570 504 660
De Marke Zuid: 0570 504 680
De Marke Noord: 0570 504 680
Leerroute Het Corberic (vrijeschoolonderwijs):  0570 504 680
Het Vlier: 0570 504 620

Dank voor uw aanmelding!

Als u uw kind wilt aanmelden als gevolg van een verhuizing of andere situatie, voor leerjaar 2, 3, 4, 5, of 6 dan staat vanaf 12 februari 2024 deze link naar de aanmelding voor u open. U ondertekent de aanmelding van uw kind met uw handtekening digitaal.

Als uw zoon of dochter vanuit een van onze eigen EHL scholen; Het Stormink, De Boerhaave, De Marke of Het Corberic overstapt naar de bovenbouw havo/vwo op Het Vlier, hoeft u via deze link geen nieuwe aanmelding te doen.

Heeft u vragen?  

Neem contact op met de schooladministratie van de school waar uw kind voor kiest.

Arkelstein: 0570 504 600
De Boerhaave: 0570 504 640
Het Stormink: 0570 504 660
De Marke Zuid: 0570 504 680
De Marke Noord: 0570 504 680
Leerroute Het Corberic (vrijeschoolonderwijs):  0570 504 680
Het Vlier: 0570 504 620

Dank voor uw aanmelding!

Hier vind je informatie over de aanmelding van leerlingen voor scholen van het Etty Hillesum Lyceum.  

Voor bij je oudergesprekken over de school- en plaatsingsadviezen tref je hier onze KiesKoersKaart voor het schooljaar 2024/2025 aan. Hierin staat precies met welk advies, je uit welke scholen / leerroutes kunt kiezen.

Procesbeschrijving digitale inschrijving

In principe melden ouders hun kind(eren) digitaal aan via de link naar de aanmeldapplicatie onder: Aanmelden voor leerjaar 1. Als het nodig is, kan de basisschool ouders hierbij ondersteunen. 

Om alvast een indruk te krijgen van de velden die ingevuld moeten worden, kunt u dit document bekijken. 

oso dosierOSO-dossier

Wil je voor medio maart 2024 alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier plaatsen? Uiteraard bespreek je de OSO gegevens over een kind eerst met de ouders, voordat je het dossier aan één van onze scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem)
 • Uitslag IQ test (alleen voor praktijkonderwijs Arkelstein)

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

Brochures

Onderwijs

Lestijden Het Stormink 2023/2024  klik hier

Lestijden Lichamelijke Opvoeding 2023/2024 klik hier

Het Stormink vindt de communicatie met ouders een belangrijke zaak. We willen ouders informeren over tal van zaken, maar we willen ook van ouders weten wat en hoe zij over Het Stormink denken. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail.

Daarnaast maken wij gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

De website
Hierop staat allerlei informatie die ouders nodig hebben. Tevens willen we de ouders op de hoogte houden van actuele zaken.

Ouderportaal
U kunt de prestaties van uw kind volgen via Onderwijsportaal. Ook kunt u de absentie in de gaten houden en zien of uw kind bijvoorbeeld uit de les is gestuurd.

Tien minutengesprekken
Een paar keer per jaar kunt u een gesprek voeren met de mentor of met een vakdocent van uw zoon of dochter. Het Stormink vindt het belangrijk om aan te geven dat u niet alleen hoeft te komen als het niet goed gaat. Ook als het goed gaat met uw kind, stellen wij uw komst zeer op prijs.

Informatieavonden
Soms organiseren we een informatieavond voor ouders. De ene keer betreft het een bepaald leerjaar, een andere keer een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld ouders van kinderen die dyslectisch zijn.

Brieven
Indien we de ouders willen informeren over een actuele zaak, dan wordt er een brief verstuurd naar het mailadres van de ouders.

Wilt u wijzigingen in mailadressen doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Ouderraad

Het Stormink heeft vanzelfsprekend een ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één.

Download hier de jaarplanning 23-24 

Wijzigingen voorbehouden

Laptop schooljaar 24/25

Voor het bestellen van een laptop via The Rent Company klik hier. (schooljaar 24-25).

Een video in verband met  aanschaf laptop klik hier. (schooljaar 24-25)

Antwoorden op veel gestelde vragen: klik hier (Open Huis).

-> Inlogproblemen:  OfficeSOMtodayZermelo.

 

Schoolboeken via onze leverancier "mijnleermiddelen" OsingadeJong  schooljaar 24/25

Je boeken voor komend schooljaar ontvang je (bijna) automatisch.  Je boekenpakket wordt door je school besteld bij de boekenleverancier www.mijnleermiddelen.nl en in de zomervakantie bij jou thuis afgeleverd.

Belangrijk: Check zelf je afleveradres in www.mijnleermiddelen.nl en geef eventuele wijzigingen door. Gebruik hiervoor je inloggeven van Somtoday.

 

Leermiddelenlijst schooljaar 24/25

Leermiddelenlijst basis/kader leerjaar 1 en basis leerjaar 2 klik hier. 

 Leermiddelenlijst kader, mavo, havo en atheneum leerjaar 1, 2, 3 en 4 klik hier. 

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Paul van der Laan-Doorn. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

‘Wij willen de beste zijn’ is het streven van Het Stormink; een succesvolle school waar leerlingen hoge prestaties leveren en waar de opbrengsten van het onderwijs bovengemiddeld zijn. Als Ouderraad (de vertegenwoordiging van de Ouderverening) willen we daar vanuit het perspectief van de ouders een bijdrage aan leveren.

Vruchtbare bodem, wijze vruchten

Ons uitgangspunt als ouders: de school is als een vruchtbare voedingsbodem, waarin we ons kind als een spreekwoordelijk zaadje planten. Samen hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen voor voedingsstoffen (goede lessen, kennis, begeleiding, heldere doelen, communicatie) en zonnewarmte (vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en respect). Dat zorgt voor intellectuele en emotionele groei. De prachtige boom die daaruit groeit is sterk, gezond, stevig geworteld in de maatschappij en werpt kleurrijke, wijze vruchten af!

Verbindende factor

Als Ouderraad zijn we de schakel tussen ouders, leerlingen en de school. We streven ernaar om minimaal één ouder van elke leerweg (Basis, Kader, Mavo, Havo en Atheneum) vertegenwoordigd te hebben. De leden zijn afkomstig uit alle mogelijke beroepsgroepen, zodat we elk vanuit onze eigen professionele en maatschappelijke ervaring een bijdrage kunnen leveren. Dat doen we door betrokken te zijn bij het onderwijs op school en tegelijkertijd zo objectief mogelijk te blijven. We houden de vinger aan de pols, signaleren knelpunten en geven het schoolbestuur waar nodig feedback.

Rol

De OR heeft verschillende functies. We fungeren als gesprekspartner voor het management van de school. Elke twee maanden vergadert de OR. René Grol, de directeur van Het Stormink, is daarbij aanwezig. Ook zijn de verschillende teamleiders regelmatig aanwezig bij de vergaderingen. We bespreken eventuele knelpunten, dragen onderwerpen aan die we door ouders krijgen aangereikt en adviseren het management van de school. Daarnaast organiseren we waar nodig eigen evenementen die aansluiten op thema’s die in de maatschappij, het onderwijs binnen het Etty Hillesum Lyceum en op Het Stormink spelen. Ook is de OR zichtbaar aanwezig op de website, op ouderavonden, open dagen en andere relevante evenementen.

OR en oudervereniging

Voor alle duidelijkheid: Het Etty Hillesum Lyceum heeft als onderwijsorganisatie een Oudervereniging. Alle ouders met kinderen op één van de scholen van het EHL zijn daar automatisch lid van. U dus ook. Bij de jaarlijkse ouderbijdrage die u aan de school van uw kinderen betaalt is ook de bijdrage voor de oudervereniging inbegrepen. Op elke school zit een aantal ouders in de Ouderraad en behartigt zo de belangen van de leden van de Oudervereniging - alle ouders dus.

Doelstellingen

 • Ouders dichter bij de school en de schoolervaringen van hun kind brengen.
 • De ouderraad wil vanuit betrokkenheid een betrouwbare en objectieve partner zijn voor ouders, directie, leerlingen en docenten.
 • De ouderraad is belangrijk bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school.

Aanspreekpunt

De OR is een aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs op Het Stormink betreffen. We zijn in principe niet het aangewezen orgaan om individuele problemen op te lossen. We kunnen onderwerpen wél op de agenda zetten en bespreken met het management van Het Stormink, en op die manier bijdragen aan het vinden van de juiste oplossing. Met ideeën, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de Ouderraad:

 • Femke Noorlander (voorzitter en penningmeester)
 • Frederique Posthumus Meyjes (lid)
 • Suzanne Corrò (lid)
 • Martijn Weisbeek (lid)
 • Remco Holtman (lid)
 • Robert Hakeboom (lid)
 • Martine Bouw (lid)
 • Herma Wiersma (lid)

Bereikbaar via e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wilt u meer weten over de oudervereniging, gesprekspunten inbrengen of eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op. Tevens kunt u de notulen toegezonden krijgen. Deze zijn op te vragen via de secretaris van de OV.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Hier kun je de schoolgids (2023-2024) van onze scholen downloaden. 

Schoolplannen van onze locaties
Schoolplan Het Stormink 2020-2025
Schoolplan ISK 2021-2025

Vakantie/verlof/ziek

Succes op school begint met aanwezig zijn tijdens de lessen.

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden soms lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft de regels rond het verzuim van leerplichtigen beschreven in de Leerplichtwet.
Soms zijn er ook zaken waar langduriger verlof voor nodig is.  Een huwelijk in de familie, vakantie buiten de schoolvakanties om, verlof na overlijden van een familielid…

Op basis hiervan hebben wij het document wanneer wel of geen verlof opgesteld waarin we de wettelijke kaders en de richtlijnen weergeven die we hanteren binnen Het Stormink.

Extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan schriftelijk, via de mail aangevraagd worden bij de teamleider van desbetreffende leerling als het gaat om een periode van maximaal 10 dagen.

Vakantieverlof wordt aangevraagd bij de directeur met onderstaand formulier:

Formulier vakantieverlof tot 10 dagen

Verlof voor meer dan 10 dagen gaat altijd via de leerplichtambtenaar.

Formulier verlof meer dan 10 dagen

Als ouders/leerlingen zonder toestemming (toch in de aangevraagde periode) bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

 

Vakantierooster 2023-2024

 

2024

 • Goede Vrijdag
       29 maart 2024 (vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag 
       1 april 2024 (leerlingen en personeel vrij) 
 • Meivakantie
      29 april t/m 10 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag
       20 mei 2024
 • Zomervakantie
      22 juli t/m 30 augustus 2024
 • Herfstvakantie
       
  28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024

2025

 • Kerstvakantie
       23 december t/m 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie
      17 februari t/m 21 februari 2025
 • Goede Vrijdag
       18 april 2025 (geen vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag 
      21 april 2025 (leerlingen en personeel vrij) 
 • Meivakantie
      21 april t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaartsweekend
      donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag
       9 juni 2025
 • Zomervakantie
      14 juli t/m 22 augustus 2025

Is een leerling ziek, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) dit ’s ochtends vóór 09.00 uur digitaal via SOMToday app (instructie) of telefonisch melden via telefoonnummer 0570-504660.
Wordt een leerling op school ziek dan meldt hij/zij zich af bij de meldkamer. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen voordat uw kind naar huis mag.

Wanneer een leerling onder schooltijd een afspraak heeft, bijvoorbeeld met de orthodontist, tandarts of andere zorgverlener, dan verwachten wij dat u uw kind digitaal via SOMToday app (instructie) afmeldt of een briefje meegeeft met daarop vermeld:

 • Naam van uw kind:
 • Klas:
 • Afspraak met:
 • Tijdstip afspraak:

Uw kind kan dit briefje inleveren in de brievenbus in de centrale hal bij de conciërges.
Indien deze melding niet schriftelijk lukt dan kunt u telefonisch contact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer.

Protocollen

Zie voor informatie over aansprakelijkheid de schoolgids.

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.


 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.


 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.


Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn er protocollen in opgenomen over hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan is voor interne medewerkers te vinden is op SharePoint en dat ter inzage kan worden opgevraagd bij het directiesecretariaat.

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden op de website van de betreffende school. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.