open huis het stormink

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan op de pagina Aanmelden voor de brugklas.

Dank voor uw aanmelding!

Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding van leerlingen voor het Etty Hillesum Lyceum verloopt en wat we daarin verwachten van ouders en van de basisschool.

Procesbeschrijving digitale inschrijving
In principe vullen ouders het aanmeldformulier in. Desgewenst kan de basisschool de ouders hierbij ondersteunen. Fijn als je met de ouders van de leerling afstemt wanneer en hoe het compleet ingevulde formulier handmatig ondertekend kan worden.

 • Ouders/verzorgers maken een account aan en ontvangen vervolgens een mail met inloggegevens waarmee zij hun kind aan kunnen melden.
 • Na invulling en verzending ontvangt de ouder/verzorger een bevestiging van de aanmelding. Het formulier bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat NAW-gegevens, het tweede deel betreft de schoolkeuze. Dit laatste kan pas ingevuld worden nadat het schooladvies bekend is.
 • Als het complete formulier is ingezonden, kan de digitale aanmelding worden gedownload, geprint en door ouders en school samen worden ondertekend. Een schriftelijke handtekening van zowel de basisschool als de ouder/verzorger blijft namelijk vooralsnog noodzakelijk.

De basisschool verstuurt de ondertekende aanmeldingsformulieren per post naar het Etty Hillesum Lyceum, Centrale Aanmelding (t.a.v. Peter Liet, Laan van Borgele 60, 7415DJ Deventer).
oso dosier
OSO-dossier

Wil je voor 1 maart 2020 alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier plaatsen? Uiteraard bespreek je deze OSO gegevens met de ouders voor dat je het dossier aan één van onze scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem)

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Uitslag IQ test
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

Uitleg aanmelden

Klik hier om te zien hoe de verschillende stappen van het aanmeldproces verlopen. Per stap is een screenshot gemaakt van het scherm dat je te zien krijgt als je de verschillende stappen doorloopt. Zo krijg je een indruk van het gehele proces en de informatie die gevraagd wordt.

 

Als uw kind in leerjaar 2 of hoger instroomt bij Het Vlier of één van onze andere scholen, bijvoorbeeld door

 • overstappen vanuit een andere voortgezet onderwijs school in de stad of regio, of
 • verhuizing naar Deventer

gebruikt u het ‘aanmeldformulier leerjaar 2 en hoger’ om uw zoon of dochter aan te melden.

Als het mogelijk is, ontvangen wij uw aanmelding liefst vóór 16 maart 2020.
Mocht dat niet lukken, wilt u er dan voor zorgen dat de aanmelding van uw zoon of dochter vóór de start van het nieuwe schooljaar bij ons bekend is?

Download hier het inschrijfformulier.

Dank voor uw aanmelding!

Onderwijs

Het Stormink vindt de communicatie met ouders een belangrijke zaak. We willen ouders informeren over tal van zaken, maar we willen ook van ouders weten wat en hoe zij over Het Stormink denken. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail.

Daarnaast maken wij gebruik van de volgende communicatiemiddelen:

De website
Hierop staat allerlei informatie die ouders nodig hebben. Tevens willen we de ouders op de hoogte houden van actuele zaken.

Ouderportaal
U kunt de prestaties van uw kind volgen via Onderwijsportaal. Ook kunt u de absentie in de gaten houden en zien of uw kind bijvoorbeeld uit de les is gestuurd.

Tien minutengesprekken
Een paar keer per jaar kunt u een gesprek voeren met de mentor of met een vakdocent van uw zoon of dochter. Het Stormink vindt het belangrijk om aan te geven dat u niet alleen hoeft te komen als het niet goed gaat. Ook als het goed gaat met uw kind, stellen wij uw komst zeer op prijs.

Informatieavonden
Soms organiseren we een informatieavond voor ouders. De ene keer betreft het een bepaald leerjaar, een andere keer een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld ouders van kinderen die dyslectisch zijn.

Brieven
Indien we de ouders willen informeren over een actuele zaak, dan wordt er een brief verstuurd naar het mailadres van de ouders.

Wilt u wijzigingen in mailadressen doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Ouderraad

Het Stormink heeft vanzelfsprekend een ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één.

basis en basis/kader leerjaar 1 en basis leerjaar 2                                                       

 • Goede stevige schooltas/rugtas
 • Agenda 
 • Rekenmachine, Casio FX-82EX (wordt er een andere gekocht dan kan de docent de leerling minder goed ondersteunen)
 • 2 A4 Multomap (23 rings) met 10 tabbladen + 50 vel lijntjes multopapier
 • 3 A4-schriften gelinieerd voor Nederlands, Engels en levensbeschouwing
 • 1 A4-schrift met ruitjes 1 x 1 cm (voor wiskunde)
 • Etui met inhoud: passer, liniaal van 30 cm, geodriehoek (hard plastic), potloden 2H, HB, 2B en 4B, schaar, plakstift, gum, puntenslijper met slijpselvanger, 4 markeerstiften in de kleuren: blauw, geel, oranje en groen, doos kleurpotloden (van redelijke tot goede kwaliteit), blauwe, rode en een groene pen, géén stiften, geen tippex of andere corrigerende middelen
 • Kladblok
 • 6 Snelhechters
 • Voor muziek: 1A5 schrift met lijntjes èn notenbalken (te koop o.a. bij de Bruna)
 • Oortjes of een koptelefoon met een kleine jack plug van 3.5 mm
 • Gymkleding: (korte) gymbroek, shirt en sportzaalschoenen

kader/mavo, mavo/havo en havo/atheneum leerjaar 1, kader en mavo leerjaar 2, havo en atheneum leerjaar 2 en 3

 • Goede stevige schooltas/rugtas
 • Schoolagenda
 • Rekenmachine, Casio FX-82EX (wordt er een andere gekocht dan kan de docent de leerling minder goed ondersteunen)
 • 8 A5-schriften gelinieerd
 • 5 A4-schriften gelinieerd
 • Voor het vak Nederlands: 1 A4 gelinieerd schrijfblok/notitieblok met tabbladen
 • Voor het vak wiskunde: 3 A4-schriften met ruitjes 1 x 1 cm 
 • 1 A4-schrift, harde kaft, gelinieerd, (alleen voor 2 kader, 2 mavo en 3 havo)
 • Voor muziek: 1 A5 schrift met lijntjes èn notenbalken (te koop o.a. bij de Bruna)
 • Etui met inhoud: passer, liniaal 15 cm of langer, geodriehoek (hard plastic), potloden 2H, HB, 2B en 4B, schaar, plakstift, gum,  puntenslijper met slijpselvanger, 2 Fineliners (zwart), 4 markeerstiften in de kleuren: blauw, geel, oranje en groen, blauwe, rode en groene pen
 • Doos kleurpotloden (van redelijke tot goede kwaliteit), 1 dikke zwarte permanentmarker puntdikte 15,-3 mm (alleen te gebruiken bij tekenopdrachten)
 • Kladblok
 • 8 Snelhechters m
 • Oortjes of een koptelefoon met een kleine jack plug van 3.5 mm
 • Gymkleding: (korte) gymbroek, shirt en sportzaalschoenen

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

‘Wij willen de beste zijn’ is het streven van Het Stormink; een succesvolle school waar leerlingen hoge prestaties leveren en waar de opbrengsten van het onderwijs bovengemiddeld zijn. Als Ouderraad (de vertegenwoordiging van de Ouderverening) willen we daar vanuit het perspectief van de ouders een bijdrage aan leveren.

Vruchtbare bodem, wijze vruchten

Ons uitgangspunt als ouders: de school is als een vruchtbare voedingsbodem, waarin we ons kind als een spreekwoordelijk zaadje planten. Samen hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen voor voedingsstoffen (goede lessen, kennis, begeleiding, heldere doelen, communicatie) en zonnewarmte (vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en respect). Dat zorgt voor intellectuele en emotionele groei. De prachtige boom die daaruit groeit is sterk, gezond, stevig geworteld in de maatschappij en werpt kleurrijke, wijze vruchten af!

Verbindende factor

Als Ouderraad zijn we de schakel tussen ouders, leerlingen en de school. We streven ernaar om minimaal één ouder van elke leerweg (Basis, Kader, Mavo, Havo en Atheneum) vertegenwoordigd te hebben. De leden zijn afkomstig uit alle mogelijke beroepsgroepen, zodat we elk vanuit onze eigen professionele en maatschappelijke ervaring een bijdrage kunnen leveren. Dat doen we door betrokken te zijn bij het onderwijs op school en tegelijkertijd zo objectief mogelijk te blijven. We houden de vinger aan de pols, signaleren knelpunten en geven het schoolbestuur waar nodig feedback.

Rol

De OR heeft verschillende functies. We fungeren als gesprekspartner voor het management van de school. Elke twee maanden vergadert de OR. René Grol, de directeur van Het Stormink, is daarbij aanwezig. Ook zijn de verschillende teamleiders regelmatig aanwezig bij de vergaderingen. We bespreken eventuele knelpunten, dragen onderwerpen aan die we door ouders krijgen aangereikt en adviseren het management van de school. Daarnaast organiseren we waar nodig eigen evenementen die aansluiten op thema’s die in de maatschappij, het onderwijs binnen het Etty Hillesum Lyceum en op Het Stormink spelen. Ook is de OR zichtbaar aanwezig op de website, op ouderavonden, open dagen en andere relevante evenementen.

OR en oudervereniging

Voor alle duidelijkheid: Het Etty Hillesum Lyceum heeft als onderwijsorganisatie een Oudervereniging. Alle ouders met kinderen op één van de scholen van het EHL zijn daar automatisch lid van. U dus ook. Bij de jaarlijkse ouderbijdrage die u aan de school van uw kinderen betaalt is ook de bijdrage voor de oudervereniging inbegrepen. Op elke school zit een aantal ouders in de Ouderraad en behartigt zo de belangen van de leden van de Oudervereniging - alle ouders dus.

Doelstellingen

 • Ouders dichter bij de school en de schoolervaringen van hun kind brengen.
 • De ouderraad wil vanuit betrokkenheid een betrouwbare en objectieve partner zijn voor ouders, directie, leerlingen en docenten.
 • De ouderraad is belangrijk bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school.

Aanspreekpunt

De OR is een aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs op Het Stormink betreffen. We zijn in principe niet het aangewezen orgaan om individuele problemen op te lossen. We kunnen onderwerpen wél op de agenda zetten en bespreken met het management van Het Stormink, en op die manier bijdragen aan het vinden van de juiste oplossing. Met ideeën, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de Ouderraad:

Femke Noorlander (voorzitter en penningmeester)

Maaike Ansems (lid)

Connie van der Vegt (lid)

Harold Teunissen (lid)

Bereikbaar via e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 
Wilt u meer weten over de oudervereniging, gesprekspunten inbrengen of eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op. Tevens kunt u de notulen toegezonden krijgen. Deze zijn op te vragen via de secretaris van de OV.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Schoolgidsen per school

Hier kun je de schoolgids van onze scholen downloaden. 

 

Vakantie/verlof/vrij

Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14773.html

Extra verlof vanwege bijzondere omstandigheden kan aangevraagd worden bij de teamleider van desbetreffende leerling als het gaat om een periode van maximaal 10 dagen. Het verlof dient tenminste 8 weken van tevoren te worden aangevraagd.

Formulier verlof tot 10 dagen

Formulier verlof meer dan 10 dagen

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

 

Vakantierooster 2020-2021

 • Herfstvakantie
  12 oktober – 23 oktober 2020 (let op: 2 weken)
 • Kerstvakantie
  21 december – 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie
  22 februari – 26 februari 2021
 • Goede Vrijdag en Pasen
  2 april en 5 april 2021 (let op: Goede Vrijdag voor personeel een werkdag)
 • Meivakantie
  26 april – 7 mei 2021
 • Hemelvaart
  13 mei en 14 mei 2021
 • Tweede pinksterdag
  24 mei 2021
 • Zomervakantie
  12 juli – 20 augustus 2021
 • Studiedagen:   4 januari 2021 en 2 april 2021 (leerlingen lesvrij)

Is een leerling ziek, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) dit ’s ochtends vóór 09.00 uur telefonisch melden op telefoonnummer 0570-504660.
Wordt een leerling op school ziek dan meldt hij/zij zich af bij de meldkamer. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen voordat uw kind naar huis mag.

Wanneer een leerling onder schooltijd een afspraak heeft, bijvoorbeeld met de orthodontist, tandarts of andere zorgverlener, dan verwachten wij dat u uw zoon/dochter een briefje meegeeft met daarop vermeld:

 • Naam van uw kind:
 • Klas:
 • Afspraak met:
 • Tijdstip afspraak:

Uw zoon/dochter kan dit briefje inleveren in de brievenbus in de centrale hal bij de conciërges.
Indien deze melding niet schriftelijk lukt dan kunt u telefonisch contact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer.

Protocollen

Zie voor informatie over aansprakelijkheid de schoolgids.

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in de schoolgids.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.


 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.


 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.


Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn er protocollen in opgenomen over hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan is voor interne medewerkers te vinden is op SharePoint en dat ter inzage kan worden opgevraagd bij het directiesecretariaat.

De vertrouwenspersoon binnen school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en ongewenst gedrag (zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie). De vertrouwenspersoon geeft advies over de procedure en schakelt waar nodig professionele hulp in. Je vindt de vertrouwenspersonen per locatie in de schoolgids.

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden op de website van de betreffende school. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.

Bovenbouw mavo

Vanaf schooljaar 2020-2021 is op Het Stormink ook de bovenbouw mavo gestart. Dit betekent dat mavoleerlingen bij ons ook eindexamen kunnen doen.

Zo kent Het Stormink een volledige mavo voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling.

EXAMENDOCUMENTEN

Examenreglementen 20.21

PTA-boekje voor mavo 3 20.21

PRESENTATIES

Presentatie mavo leerjaar 3 + 4 op Het Stormink (februari '20)

NA DE MAVO ...

Online oriënteren op het MBO 2020-2021