Fietstour 2024

Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan de mentor kan bieden (te denken valt aan leerlingen met ASS-problematiek, angstproblematiek, ADHD, etc.), kan de basisschool een Arrangement Expertisepunt aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Het Expertisepunt biedt onder andere:

  • opvang aan het begin van de dag, tijdens pauzes en/of vrije uren; 
  • mogelijkheid tot time-out; een rustige werkplek als daar behoefte aan is;
  • begeleiding bij plannen en agendagebruik;
  • structuur aanbrengen in de schoolse bezigheden;
  • de schakel zijn tussen leerling, ouders en docenten