Vanaf schooljaar 2020-2021 is op Het Stormink ook de bovenbouw mavo gestart. Dit betekent dat mavoleerlingen bij ons ook eindexamen kunnen doen.

Zo kent Het Stormink een volledige mavo voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling.

EXAMENDOCUMENTEN

Examenreglementen 21.22

PTA-boekje voor mavo 3 + 4, 21.22

Lessentabel

PRESENTATIES

Presentatie mavo leerjaar 3 + 4  online bijeenkomst en PowerPointPresentatie (2 mrt '22)

Presentatie mavo 3 Profielwerkstuk (PWS) (6 sept '21)

Presentatie examenregelementen bovenbouw mavo (september '20)

Presentatie regels en data examenuitslag (april '22)

KEUZEFORMULIER VOOR 3 MAVO

Keuzeformulier schooljaar 22-23

NA DE MAVO ...

Online oriƫnteren op het MBO 2020-2021