Open Huis Het Stormink | vrijdag 11 februari 16:00 - 20:00

Vanaf schooljaar 2020-2021 is op Het Stormink ook de bovenbouw mavo gestart. Dit betekent dat mavoleerlingen bij ons ook eindexamen kunnen doen.

Zo kent Het Stormink een volledige mavo voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling.

EXAMENDOCUMENTEN

Examenreglementen 21.22

PTA-boekje voor mavo 3 + 4, 21.22

Lessentabel

PRESENTATIES

Presentatie mavo leerjaar 3 + 4 op Het Stormink (11 febr '21)

Info-avond klas 3 mavo (2 sept '21)

Presentatie mavo 3 Profielwerkstuk (PWS) (6 sept '21)

Presentatie examenregelementen bovenbouw mavo (september '20)

KEUZEFORMULIER VOOR 3 MAVO

Keuzeformulier schooljaar 21-22

NA DE MAVO ...

Online oriënteren op het MBO 2020-2021