Fietstour 2024

Vanaf schooljaar 2020-2021 is op Het Stormink ook de bovenbouw mavo gestart. Dit betekent dat mavoleerlingen bij ons ook eindexamen kunnen doen.

Zo kent Het Stormink een volledige mavo voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling.

BELANGRIJKE DATA

Belangrijke data 3 en 4 mavo 23.24

 

EXAMENDOCUMENTEN

Examenreglementen 23.24

PTA Cohort 22-24 (mavo 4 schooljaar 23..24)

PTA Cohort 23-25 + examenreglementen (mavo 3 schooljaar 23.24)

 

PRESENTATIES

Presentatie informatieavond 2 mavo naar leerjaar 3  (12 feb '24)

Presentatie 2 havo naar 3 mavo ( 20 mrt '24)

Presentatie 3 havo naar 4 mavo (20 mrt '24)

Presentatie voorlichting 3 mavo (sept '23)

Presentatie voorlichting 4 mavo (sept '23)

 

KEUZEFORMULIER VOOR 3 en 4 MAVO

Keuzeformulier schooljaar voor 3 mavo 24-25

Keuzeformulier schooljaar voor 4 mavo 24-25

NA DE MAVO ...

Online orienteren op het MBO