Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?
Open Huis Het Stormink | vrijdag 14 januari 16:00 - 20:00

Vanaf schooljaar 2020-2021 is op Het Stormink ook de bovenbouw mavo gestart. Dit betekent dat mavoleerlingen bij ons ook eindexamen kunnen doen.

Zo kent Het Stormink een volledige mavo voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling.

EXAMENDOCUMENTEN

Examenreglementen 20.21

PTA-boekje voor mavo 3 20.21

Lessentabel

PRESENTATIES

Presentatie mavo leerjaar 3 + 4 op Het Stormink (11 febr '21)

Presentatie mavo 3 Profielwerkstuk (PWS) 2021 

KEUZEFORMULIER VOOR 3 MAVO

Keuzeformulier schooljaar 21-22

NA DE MAVO ...

Online oriënteren op het MBO 2020-2021