openhuis het stormink

Er is een studiedag voor docenten op deze dag die aansluit aan de kerstvakantie.

Na drie jaar tweetalig-atheneum niet één, maar twee certificaten halen; dat vraagt om een feestje.