Fietstour 2024

De dyslectische leerlingen starten met twee introductiebijeenkomsten. Daarna kunnen leerlingen naar behoefte dyslexiebegeleiding krijgen. Voor de leerlingen van basis en basis-kader geldt dat zij na de herfstvakantie wekelijks een half uur begeleiding krijgen. In de tweede week is er een informatiebijeenkomst voor de ouders van de dyslectische leerlingen. Voor vragen kun je terecht bij mevrouw Nijhuis (dyslexiecoach) en mevrouw Alink-Velner (orthopedagoog).