Fietstour 2024

Scholen hebben in het kader van de wet passend onderwijs een zorgplicht. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs, of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Wij bekijken op Het Stormink gezamenlijk welke begeleiding of ondersteuning elke leerling nodig heeft. In onze ondersteuningsgids proberen we inzicht te geven tot de onderwijsbegeleiding en leerlingenondersteuning. We beschrijven hoe wij dit alles op Het Stormink vormgeven, hoe de leerling-ondersteuning is ingericht, welke faciliteiten en activiteiten de school biedt en wie de mensen zijn die zich met de begeleiding bezighouden.

Ondersteuninggids Het Stormink klik hier