Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?
Fietstour 2023

Soms heeft een leerling meer nodig dan wat de mentor kan bieden. Daarvoor zijn op Het Stormink leerlingbegeleiders. Zij ondersteunen de leerling als er in een bepaalde periode spanningen zijn, bijvoorbeeld bij toetsen, in de omgang met andere leerlingen, over geaardheid of lastige situaties thuis, zoals scheiding of ziekte. Uiteraard zitten er grenzen aan wat de school kan bieden. In bepaalde situaties zal het nodig zijn externe hulpverlening in te schakelen.