Fietstour 2024

Vanaf schooljaar 2020-2021 is op Het Stormink ook de bovenbouw mavo gestart. Dit betekent dat mavoleerlingen bij ons ook eindexamen kunnen doen.

Zo kent Het Stormink een volledige mavo voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling.

BELANGRIJKE DATA

Belangrijke data 3 en 4 mavo 23.24

 

EXAMENDOCUMENTEN

Examenreglementen 23.24

PTA Cohort 22-24 (mavo 4 schooljaar 23..24)

PTA Cohort 23-25 + examenreglementen (mavo 3 schooljaar 23.24)

 

PRESENTATIES

Presentatie informatieavond 2 mavo naar leerjaar 3  (12 feb '24)

Presentatie 2 havo naar 3 mavo ( 20 mrt '24)

Presentatie 3 havo naar 4 mavo (20 mrt '24)

Presentatie voorlichting 3 mavo (sept '23)

Presentatie voorlichting 4 mavo (sept '23)

 

KEUZEFORMULIER VOOR 3 en 4 MAVO

Keuzeformulier schooljaar voor 3 mavo 24-25

Keuzeformulier schooljaar voor 4 mavo 24-25

NA DE MAVO ...

Online orienteren op het MBO

Werken op je eigen manier Hoe leer jij het best? Iedereen leert anders. Misschien leer je makkelijk door een filmpje op YouTube.

Lees meer …

Ga je havo of vwo doen? Dan kun je ook kiezen voor tweetalig onderwijs. Je leert dan niet alleen vloeiend Engels spreken, je krijgt ook inzicht in andere culturen en gewoontes.

Lees meer …

Het Stormink is een brede onderbouwschool voor leerjaar 1 t/m 3. Je kunt bij ons van vmbo basis tot en met (tweetalig) havo en atheneum doen. Daarnaast hebben we ook een mavo-bovenbouw, hierdoor kunnen de mavo-leerlingen eindexamen op Het Stormink doen.

Welk onderwijs je ook volgt na je jaren op Het Stormink, je vindt sowieso een goede aansluiting op de bovenbouw van De Marke (vmbo) of Het Vlier (havo/vwo). Hier doe je je eindexamen in jaar 4, 5 of 6. Dat hangt af van welk examenprofiel je kiest en welk niveau je doet.

 

 

 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen actief te maken krijgen met burgerschapsvorming en sociale integratie. De diversiteit aan leerlingen die op Het Stormink les volgt, is groot. Hiermee is de school zelf al een plek waar je leert om respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen is gelijk en verschillend tegelijk. Hoe je daar mee omgaat, leer je onder andere op school.

Lees meer …

ISK betekent Internationale Schakelklas. De leerlingen in deze klassen zijn afkomstig uit het buitenland en wonen korter dan twee jaar in Nederland. Wij leren hen zo snel mogelijk Nederlands, zodat zij hierna regulier Nederlands voortgezet onderwijs kunnen gaan volgen.

Lees meer …

Als vmbo leerling maak je met het oog op je eindexamen in vmbo, kader of basis, al in jaar 2 kennis met de 7 vmbo beroepenwerelden. Bij elke beroepenwereld hoort een aantal verplichte examenvakken. Daarnaast heb je wat ruimte om zelf vakken te kiezen.

Lees meer …

Cambridge op het tweetalig atheneum (tto)

Binnen ons tweetalig atheneum ga je je ‘Cambridge’ examen halen. Je leert dan heel goed Engels op een niveau dat in de wereld om ons heen erkend is.

Lees meer …

Het Stormink is nog gezonder dan voorheen!

Het Stormink heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Het Stormink zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het Stormink is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Het Stormink voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Lees meer …