Vanaf schooljaar 2020-2021 is op Het Stormink ook de bovenbouw mavo gestart. Dit betekent dat mavoleerlingen bij ons ook eindexamen kunnen doen.

Zo kent Het Stormink een volledige mavo voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling.

EXAMENDOCUMENTEN

Examenreglementen 21.22

PTA-boekje voor mavo 3 + 4, 21.22

Lessentabel

PRESENTATIES

Presentatie mavo leerjaar 3 + 4  online bijeenkomst en PowerPointPresentatie (2 mrt '22)

Presentatie mavo 3 Profielwerkstuk (PWS) (6 sept '21)

Presentatie examenregelementen bovenbouw mavo (september '20)

Presentatie regels en data examenuitslag (april '22)

KEUZEFORMULIER VOOR 3 MAVO

Keuzeformulier schooljaar 22-23

NA DE MAVO ...

Online oriënteren op het MBO 2020-2021

Werken op je eigen manier Hoe leer jij het best? Iedereen leert anders. Misschien leer je makkelijk door een filmpje op YouTube.

Voel jij je een echte wereldburger? Wil jij elke dag Engels spreken? Heb je taalgevoel en een open mind voor wat er in de wereld te beleven valt? Dan is tweetalig atheneum of havo zeker iets voor jou!

Het Stormink is een brede onderbouwschool voor leerjaar 1 t/m 3. Je kunt bij ons van vmbo basis tot en met (tweetalig) havo en atheneum doen. Daarnaast hebben we ook een mavo-bovenbouw, hierdoor kunnen de mavo-leerlingen eindexamen op Het Stormink doen.

Welk onderwijs je ook volgt na je jaren op Het Stormink, je vindt sowieso een goede aansluiting op de bovenbouw van De Marke (vmbo) of Het Vlier (havo/vwo). Hier doe je je eindexamen in jaar 4, 5 of 6. Dat hangt af van welk examenprofiel je kiest en welk niveau je doet.

 

 

 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen actief te maken krijgen met burgerschapsvorming en sociale integratie. De diversiteit aan leerlingen die op Het Stormink les volgt, is groot. Hiermee is de school zelf al een plek waar je leert om respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen is gelijk en verschillend tegelijk. Hoe je daar mee omgaat, leer je onder andere op school.

ISK betekent Internationale Schakelklas. De leerlingen in deze klassen zijn afkomstig uit het buitenland en wonen korter dan twee jaar in Nederland. Wij leren hen zo snel mogelijk Nederlands, zodat zij hierna regulier Nederlands voortgezet onderwijs kunnen gaan volgen.

Als vmbo leerling maak je met het oog op je eindexamen in vmbo, kader of basis, al in jaar 2 kennis met de 7 vmbo beroepenwerelden. Bij elke beroepenwereld hoort een aantal verplichte examenvakken. Daarnaast heb je wat ruimte om zelf vakken te kiezen.

Cambridge op het tweetalig atheneum (tto)

Binnen ons tweetalig atheneum ga je je ‘Cambridge’ examen halen. Je leert dan heel goed Engels op een niveau dat in de wereld om ons heen erkend is.

Het Stormink heeft het vignet Gezonde School. Dit betekent dat onder meer de kantine in onze school voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Wij zijn trots op dit resultaat! En…het gaat veel verder dan wat in de kantine te koop is….