Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?
Open Huis Het Stormink | vrijdag 14 januari 16:00 - 20:00

Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan de mentor kan bieden (te denken valt aan leerlingen met ASS-problematiek, angstproblematiek, ADHD, etc.), kan de basisschool een Arrangement Expertisepunt aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Het Expertisepunt biedt onder andere:

  • opvang aan het begin van de dag, tijdens pauzes en/of vrije uren; 
  • mogelijkheid tot time-out; een rustige werkplek als daar behoefte aan is;
  • begeleiding bij plannen en agendagebruik;
  • structuur aanbrengen in de schoolse bezigheden;
  • de schakel zijn tussen leerling, ouders en docenten

Schoolwerk levert soms wel stress op. Leerlingen die daar last van hebben, kunnen zich via de mentor aanmelden voor mindfulness. Hier werken we aan concentratie, zelfvertrouwen, omgaan met stress en leren ontspannen.

Soms heeft een leerling meer nodig dan wat de mentor kan bieden. Daarvoor zijn op Het Stormink leerlingbegeleiders. Zij ondersteunen de leerling als er in een bepaalde periode spanningen zijn, bijvoorbeeld bij toetsen, in de omgang met andere leerlingen, over geaardheid of lastige situaties thuis, zoals scheiding of ziekte. Uiteraard zitten er grenzen aan wat de school kan bieden. In bepaalde situaties zal het nodig zijn externe hulpverlening in te schakelen.

Vanaf ongeveer eind september is er voor alle talen en wiskunde een wekelijks vragenuurtje per vak. Daar kunnen leerlingen naartoe als ze vragen hebben.

Deze training is geschikt voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld om zich staande te houden in de groep of om wat meer zelfvertrouwen te krijgen.

De dyslectische leerlingen starten met twee introductiebijeenkomsten. Daarna kunnen leerlingen naar behoefte dyslexiebegeleiding krijgen. Voor de leerlingen van basis en basis-kader geldt dat zij na de herfstvakantie wekelijks een half uur begeleiding krijgen. In de tweede week is er een informatiebijeenkomst voor de ouders van de dyslectische leerlingen. Voor vragen kun je terecht bij mevrouw Nijhuis (dyslexiecoach) en mevrouw Alink-Velner (orthopedagoog).

De mentor zorgt voor de klas als geheel. In klas 1 krijgen de leerlingen de eerste 12 weken 4 uur per week mentorles. Daarin leren ze bijvoorbeeld hun weg te vinden op Het Stormink, hoe je moet leren, huiswerk maken, plannen, omgaan met toetsen enz. In die periode leren mentor, klas en leerling elkaar goed kennen. De mentor heeft snel in de gaten als er iets aan de hand is en is dan ook de eerste persoon waar je heengaat als je iets wilt bespreken.