Fietstour 2024

Scholen hebben in het kader van de wet passend onderwijs een zorgplicht. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs, of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Wij bekijken op Het Stormink gezamenlijk welke begeleiding of ondersteuning elke leerling nodig heeft. In onze ondersteuningsgids proberen we inzicht te geven tot de onderwijsbegeleiding en leerlingenondersteuning. We beschrijven hoe wij dit alles op Het Stormink vormgeven, hoe de leerling-ondersteuning is ingericht, welke faciliteiten en activiteiten de school biedt en wie de mensen zijn die zich met de begeleiding bezighouden.

Ondersteuninggids Het Stormink klik hier

Training Jongens in hun Kracht 
Een vraag die vaak gesteld wordt: "Is deze training ook voor meisjes?".  
Het antwoord is: JA. Het is voor iedereen, meisjes en jongens, zelfs voor volwassenen. 
In eerste instantie is de training ontwikkeld voor jongens, leren omgaan met jongensenergie vanuit zachte kracht.
Jongen, meisje, iedereen heeft 'jongensenergie' in zich. Het gaat om de balans in jezelf te vinden en vanuit vertrouwen in jezelf in het leven te kunnen staan. 

Deze training wordt onder lestijd in een kleine groep gegeven. Als het vanuit leerlingbegeleiding gegeven wordt, ontvang je een individueel trainingsprogramma van 5 trainingen van één lesuur. Heel mooi als één van de ouders samen met jou gaat trainen.
 
Waarom een training 'Jongens in hun Kracht'? 
Deze training kan je helpen om weer bij jezelf te komen. Niet door te praten, maar juist door te bewegen.
Door in beweging te komen kom je in verbinding met je lichaam. Jouw gevoel. Leren te voelen wat een grens is voor jou.
Leren luisteren naar je lichaam.  
Door de bewegingsoefeningen kom je bij blokkades in je lichaam en gaat de energie weer stromen. Daardoor leer je letterlijk hoe je krachtig kunt blijven staan, met beide voeten op de grond. Dit is de basis voor een verdere ontwikkeling in het ontdekken van je eigen kracht.
In verbinding met je buik en hart ga je ontdekken wie je werkelijk bent. 

De training kan worden ingezet voor verschillende thema’s. Bijvoorbeeld: 
- Voor het ontwikkelen en vergroten van je zelfvertrouwen.  
- Om te leren je eigen grenzen aan te geven.  
- Voor het ontladen van energie (emoties). 
- Om (meer) weerbaar te worden. 
- Elke hulpvraag is welkom. 
 
Informatie: 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met één van de trainers op Het Stormink of op de site zelf kijken: www.jongensinhunkracht.com 
De trainers van Het Stormink zijn gecertificeerd: 
- Aniek Snijder - Coach Jongens in hun Kracht 
- Jacqueline Casagrande - Advanced coach Jongens in hun Kracht.

Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan de mentor kan bieden (te denken valt aan leerlingen met ASS-problematiek, angstproblematiek, ADHD, etc.), kan de basisschool een Arrangement Expertisepunt aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Het Expertisepunt biedt onder andere:

  • opvang aan het begin van de dag, tijdens pauzes en/of vrije uren; 
  • mogelijkheid tot time-out; een rustige werkplek als daar behoefte aan is;
  • begeleiding bij plannen en agendagebruik;
  • structuur aanbrengen in de schoolse bezigheden;
  • de schakel zijn tussen leerling, ouders en docenten

Voor wie?

De training Aandacht Werkt is bedoeld voor iedereen die wil werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Ieder heeft zijn eigen motivatie om te beginnen aan deze training. Ongeacht je achtergrond, cultuur, religie kan je meedoen, want iedereen heeft namelijk een ‘mind’ en lichaam en kan zijn ‘hersenen’ trainen, net zoals je naar een sportschool gaat om je spieren in je lichaam te trainen, kun je ook je geestelijke fitheid trainen. Je ‘mind’ en lichaam samen in balans. Alles wat je nodig hebt, is aanwezig in jouw lichaam! Word je bewust!

Waar werk je aan?
Leren omgaan met stress. Leren hoe jij jouw grenzen aangeeft. Leren naar je lichaam te luisteren, zodat je bewustere keuzes kunt maken, die goed zijn voor jou als mens. Beter kunnen omgaan met alles wat op jouw pad komt. Meer zelfvertrouwen ontwikkelen, waardoor je als mens krachtiger in het leven kan staan.

Hoe doe je dat?

In deze training leer jij dit door eenvoudige bewegingsoefeningen te doen, bewustzijn ervaren wat merk je nu in je lichaam? En vanuit de bewegingsoefeningen toewerken naar oefeningen in ‘rust’. Zowel de bewegings- als de oefening in rust brengen je (weer) in verbinding met jezelf.

Wat levert het jou op?
Handvatten om met beide benen op de grond te blijven staan, ook als het soms tegenzit in je leven. Je mag vertrouwen op jezelf, op je eigen kracht.

Soms heeft een leerling meer nodig dan wat de mentor kan bieden. Daarvoor zijn op Het Stormink leerlingbegeleiders. Zij ondersteunen de leerling als er in een bepaalde periode spanningen zijn, bijvoorbeeld bij toetsen, in de omgang met andere leerlingen, over geaardheid of lastige situaties thuis, zoals scheiding of ziekte. Uiteraard zitten er grenzen aan wat de school kan bieden. In bepaalde situaties zal het nodig zijn externe hulpverlening in te schakelen.

Vanaf ongeveer eind september is er voor alle talen en wiskunde een wekelijks vragenuurtje per vak. Daar kunnen leerlingen naartoe als ze vragen hebben.

Deze training is geschikt voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld om zich staande te houden in de groep of om wat meer zelfvertrouwen te krijgen.

De dyslectische leerlingen starten met twee introductiebijeenkomsten. Daarna kunnen leerlingen naar behoefte dyslexiebegeleiding krijgen. Voor de leerlingen van basis en basis-kader geldt dat zij na de herfstvakantie wekelijks een half uur begeleiding krijgen. In de tweede week is er een informatiebijeenkomst voor de ouders van de dyslectische leerlingen. Voor vragen kun je terecht bij mevrouw Nijhuis (dyslexiecoach) en mevrouw Alink-Velner (orthopedagoog).

De mentor zorgt voor de klas als geheel. In klas 1 krijgen de leerlingen de eerste 12 weken 4 uur per week mentorles. Daarin leren ze bijvoorbeeld hun weg te vinden op Het Stormink, hoe je moet leren, huiswerk maken, plannen, omgaan met toetsen enz. In die periode leren mentor, klas en leerling elkaar goed kennen. De mentor heeft snel in de gaten als er iets aan de hand is en is dan ook de eerste persoon waar je heengaat als je iets wilt bespreken.