Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?
Open huis 2023

Vanaf ongeveer eind september is er voor alle talen en wiskunde een wekelijks vragenuurtje per vak. Daar kunnen leerlingen naartoe als ze vragen hebben.