aanmelden24-25

Vanaf ongeveer eind september is er voor alle talen en wiskunde een wekelijks vragenuurtje per vak. Daar kunnen leerlingen naartoe als ze vragen hebben.