Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?
Fietstour 2024

Het Stormink is een brede onderbouwschool voor leerjaar 1 t/m 3. Je kunt bij ons van vmbo basis tot en met (tweetalig) havo en atheneum doen. Daarnaast hebben we ook een mavo-bovenbouw, hierdoor kunnen de mavo-leerlingen eindexamen op Het Stormink doen.

Welk onderwijs je ook volgt na je jaren op Het Stormink, je vindt sowieso een goede aansluiting op de bovenbouw van De Marke (vmbo) of Het Vlier (havo/vwo). Hier doe je je eindexamen in jaar 4, 5 of 6. Dat hangt af van welk examenprofiel je kiest en welk niveau je doet.