Informatie avond 2021
Open Huis Het Stormink | vrijdag 14 januari 16:00 - 20:00

Het Stormink is een brede onderbouwschool voor leerjaar 1 tot en met 3. Je kunt bij ons van vmbo basis tot en met (tweetalig) havo en atheneum doen. Daarnaast hebben we ook een mavo-bovenbouw, hierdoor kunnen de mavo-leerlingen eindexamen op Het Stormink doen.

Welke onderwijs je ook volgt na je jaren op Het Stormink, je vindt sowieso een goede aansluiting op de bovenbouw in De Marke (vmbo) of Het Vlier (havo/vwo). Hier doe je je eindexamen in jaar 4, 5 of 6. Dat hangt af van welk examenprofiel je kiest en welk niveau je doet.

 

Het VMBO staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 

 Dat betekent dat het vmbo jongeren voorbereidt op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Het vmbo besteedt daarom veel aandacht aan praktijklessen en beroepsgerichte programma’s. Maar op het vmbo worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. Net als op de havo en het vwo
Ongeveer 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vmbo. Het vmbo duurt vier jaar en bestaat uit zogeheten leerwegen. Dit zijn routes die de leerlingen volgen na de onderbouw (de eerste twee jaar).
De leerwegen zijn:
o Theoretische leerweg (gelijk aan de vroegere mavo)
o Gemengde leerweg
o Kaderberoepsgerichte leerweg
o Basisberoepsgerichte leerweg
Op de website https://www.govmbo.nl/ kun je hier veel informatie over vinden ook is er een game te spelen. In deze Go VMBO Game kun je op ontdekkingstocht gaan tijdens een fictieve eerste schooldag op het vmbo. Je kunt vragen stellen aan leerlingen en docenten, en puzzels oplossen in lokalen. Zo ontdek je gaandeweg het voortgezet onderwijs én je eigen talenten en interesses.