Fietstour 2024

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen actief te maken krijgen met burgerschapsvorming en sociale integratie. De diversiteit aan leerlingen die op Het Stormink les volgt, is groot. Hiermee is de school zelf al een plek waar je leert om respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen is gelijk en verschillend tegelijk. Hoe je daar mee omgaat, leer je onder andere op school.

Actief burgerschap en sociale integratie maken ook deel uit van vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing.

Daarnaast draagt de maatschappelijke stage in het Havo en VWO bij aan burgerschapsvorming. Leerlingen zetten zich tijdens deze stage een periode vrijwillig in voor bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of sportvereniging. Het gaat er om dat je leert je in te zetten in het belang van andere mensen.