Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?
Fietstour 2024

Algemene vragen

Dat is heel erg afhankelijk van uw kind zelf. De basisschool heeft hier over het algemeen een vrij goede kijk op en geeft naast niveau-advies ook een plaatsingsadvies. Natuurlijk zijn wij bereid om daar waar gewenst mee te kijken en advies te geven op basis van de infomatie die met ons gedeeld wordt. Hier maken groep 8 docenten met regelmaat gebruik van. Natuurlijk prima wanneer u dit bij twijfel met de docent van uw kind bespreekt.

Er wordt veelal lesgeven op het hoogste niveau, maar natuurlijk differentiëren wij. Een leerling is immers niet voor alle vakken even sterk. Wellicht vindt hij bepaalde onderdelen moeilijk terwijl hij bij andere delen juist enorm sterk is. We becijferen niet op het hoogste niveau. Dat zie je ook terug binnen de overgangsrichtlijnen. Om vanuit 1 havo-vwo naar 2 vwo te gaan is een hoger gemiddelde nodig dan van 1 vwo naar 2 vwo.

Onze leerlingen hebben inderdaad een laptop nodig. Er bestaat de mogelijkheid om deze via school aan te schaffen. Met gezinnen waarbij de aanschaf van een laptop financiele problemen oplevert, gaan we graag in gesprek om te zoeken naar een passende oplossing.

Basis heeft les op de 1e verdieping. Vwo heeft les op de 2e verdieping. Kader en Mavo hebben les op de 3e verdieping. Havo heeft les op de 4e verdieping. Toch kan het voorkomen dat de leerlingen van verdieping moeten wisselen indien het een practisch vak betreft. Zo kan het zijn dat een havoleerling naar de begane grond moet om techniek te krijgen en naar de 3e verdieping voor tekenen.

Dit verschilt per leerjaar en niveau. De klassen zijn gemiddeld 25-30 leerlingen groot.

In het begin van het schooljaar vindt er een ouderavond plaats op Het Stormink voor alle ouders van onze 1e jaars leerlingen met dyslexie. Tijdens deze avond bespreken wij hoe we op Het Stormink omgaan met dyslexie, zoals het dyslexiebeleid (dyslexiepas, faciliteiten etc.), dyslexiebegeleiding, taal-/spraakprogramma's en uiteraard kunnen er vragen worden gesteld. Basis en basis/kader leerlingen krijgen vanaf de herfstvakantie in kleine groepjes (2/3 leerlingen) een half uur in de week dyslexiebegeleiding onder leiding van de docent RT. Kader/mavo, mavo/havo en havo/vwo leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar twee kennismakingsbijeenkomsten waarin de docent RT en/of de orthopedagoog van Het Stormink bespreken hoe de leerlingen op het voortgezet onderwijs met hun dyslexie kunnen omgaan. Er wordt een dyslexiepas uitgedeeld en de faciliteiten waar de leerlingen recht op hebben, worden besproken. Ook wordt het taal-/spraakprogramma Sprint plus gedemonstreerd als daar behoefte aan is. Daarnaast wordt kort het leren van woorden en teksten behandeld. Vervolgens kan er het gehele eerste schooljaar gebruik worden gemaakt van kortdurende individuele dyslexiebegeleiding naar behoefte.

Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan de mentor kan bieden (te denken valt aan leerlingen met ASS-problematiek, angststoornis, ADHD, ADD, etc) kunnen extra begeleid worden in het Expertisepunt. Of een leerling in aanmerking komt voor deze extra begeleiding, wordt besproken met basisschool, ouders en leerling. Per leerling wordt gekeken welke ondersteuning die leerling nodig heeft. Te denken valt aan: opvang aan het begin van de dag en in pauzes. De mogelijkheid tot time-out: een rustige plek om te werken. Begeleiding bij plannen en agendagebruik. Structuur aanbrengen in de schoolse bezigheden. De medewerkers van het Expertisepunt zijn ook de schakel tussen docent, leerling en ouders.

Het Stormink biedt aan havo- en atheneumleerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor tweetalig onderwijs. Dit houdt in:
• Minimaal 50% van de lessen is in het Engels
• Minimaal 5 vakken in het Engels
• Twee lessen extra Engels in de week
• Veel aandacht voor kennis over de wereld, Europa en internationale samenwerking.
• Een reis naar het buitenland.

In leerjaar 1, 2 en 3 volgen de leerlingen drie lesuren in de week een talentprogramma. De lessen zijn opgenomen in het normale rooster van de leerlingen.
De leerlingen van klas 1 volgen de eerste tien weken dat ze op school zijn extra mentorlessen waarin ze onder andere te horen krijgen welke talentprogramma’s er zijn en waarin de leerlingen kiezen welke talentprogramma’s ze het liefst willen volgen. Na tien weken begint het eerste talentprogramma voor de leerlingen in de brugklas. Dit programma volgen de leerlingen negen lesweken (9 x 3 = 27 lesuren). In totaal volgen de leerlingen tijdens het eerste leerjaar drie talentprogramma’s.
Tijdens de talentprogramma’s zitten de leerlingen van alle niveaus door elkaar heen.
De resultaten van de talentprogramma’s houden de leerlingen bij in een portfolio. Hierin schrijven de leerlingen onder andere wat ze geleerd hebben, wat ze leuk vonden en of ze er meer van/over willen leren.
Tijdens de talentprogramma’s wordt extra aandacht besteed aan samenwerken, presenteren en jezelf leren kennen. Ook hierover schrijven de leerlingen wat in hun portfolio.

Je kiest een aantal talentprogramma's die je interessant lijken. Bij een deel van die talentprogramma's word je dan ingedeeld.

De mentor maakt in het begin van het schooljaar goede afspraken met de klas. De leerlingen moeten zich bewust zijn van het feit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het welbevinden van medeleerlingen. Het is van belang dat leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er toch sprake is van pesten. Meestal is dat in eerste instantie de mentor. Er zal vervolgens met de betrokken leerlingen en mogelijk ook met de ouders gesproken worden om te zorgen dat het pesten stopt. Een en ander is uitgebeider beschreven in het Pestprotocol.

De pauzes worden verdeeld over de dag, zodat er in kleinere groepen wordt gepauzeerd.

Dit verschilt. Er wordt geprobeert om de leerlingen niet langer op school te houden dan nodig. Dit betekent dat de leerlingen zo min mogelijk tussenuren hebben. Het kan dus voorkomen dat een leerling op maandag tot 14.00 uur naar school moet, maar dat de leerling vervolgens op de dag dat het talentprogramma plaats vindt tot 16.00 uur op school zit.