Fietstour 2024

moeder Nicole

Hoe een kind leert en zelf het best leren kan en wil staat bij Persoonlijk Leren centraal.

Mijn dochter kiest zelf welke manier van leren zij op dat moment goed en prettig vindt. Zij mag bij Engelse grammatica bijvoorbeeld kiezen uit uitleg door de docent, vragen kunnen stellen aan hem, of juist zelf alles eerst lezen in het leerboek, en oefeningen maken in het werkboek. Ze kan ook kiezen voor eerst een filmpje bekijken via de laptop en hierna digitaal oefeningen doen. Vaak kiest ze hiervoor, maar het kan ook anders zijn.

Het mooie van Persoonlijk Leren vind ik dat kinderen zichzelf beter leren kennen. En dus ook welke manier van leren bij hen past. Dit kan per vak verschillen, en door de jaren heen anders worden uiteraard. Ze ontdekken meer manieren van leren, door met verschillende leerstijlen in aanraking te komen.

Hierdoor voelt mijn dochter zich meer betrokken en verantwoordelijk voor haar schoolwerk. Ze wordt zich bewust van haar eigen leerstijlen en leert hierdoor beter en sneller.