Fietstour 2024

René van Beek, mentor 1-Basis

De rol van de mentor lijkt op die van een meester op de basisschool. Hij geeft les, maar zorgt ook voor alles in de klas. Ik probeer ‘mijn’ leerlingen echt te begrijpen en een vertrouwensband op te bouwen.

Daardoor krijgen zij vaak ook vertrouwen in mij als mentor. Met zo’n onderlinge band kun je veel bereiken. Toen ik werd aangenomen, zei de toenmalige directeur: ‘We zoeken een vader-figuur voor onze leerlingen’. Dit probeer ik te doen door soms streng en rechtvaardig te zijn en op andere momenten juist lief en meelevend. In elk geval ben ik altijd meer dan betrokken. Humor is belangrijk en werkt enorm goed. Ik kan zo genieten van leuke opmerkingen van leerlingen. En die zijn er gelukkig heel vaak!